Osteopathie

Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten en van ingewanden tot botten. Deze bewegelijkheid is nodig om gezond en zonder klachten te kunnen functioneren. Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij de bewegingen van en in het lichaam worden onderzocht. Het is een Westerse behandelmethode gebaseerd op principes uit de embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. Hieronder vindt u een beschrijving van onze werkwijze.

“Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen”

Dr. Still (grondlegger Osteopathie)

Anamnese

Aan het onderzoek gaat een anamnese ofwel vraaggesprek vooraf. Hiervoor nemen we uitgebreid de tijd. De informatie die we hier uit halen is belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van uw klacht te achterhalen en om een mogelijk verband met andere klachten te leggen. We zullen vragen naar klachten, maar ook naar uw ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Zo proberen we te achterhalen welk weefsel bij u de klachten veroorzaakt. Voor aanvang van de eerste behandeling kan u al een vragenlijst invullen, hiervoor ontvangt u na aanmelding een e-mail.

Onderzoek

Na de anamnese volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek. De osteopaat zal met zijn/haar handen voelen en onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Bewegingsverlies zorgt ervoor dat weefsels niet in optimale conditie zijn en sneller tot klachten kunnen leiden. Bij dit osteopathische onderzoek betrekken we uw gehele lichaam. Bewegingen en de eventuele stoornissen daarvan zijn terug te vinden in het hele lichaam. Vervolgens stellen we een behandelplan op.

Behandeling

Met overwegend zachte handgrepen maakt de osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk. Hierbij optimaliseren we het lichaam, daarnaast krijgt u gerichte adviezen, in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf verder kan herstellen. De behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar, maar meestal met een tussenpose van 1 tot 6 weken.

Door deze werkwijze zijn wij in staat om al tijdens het eerste consult te kunnen starten met behandelen.
Bekijk hier waarvoor u bij ons terecht kunt. 

“Find it, fix it, leave it”

Dr. Still (grondlegger Osteopathie)
Open WhatsApp
1
Kan ik u helpen?
Welkom bij Osteopathie Winkens
Kan ik u helpen?