Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten en van ingewanden tot botten. Deze bewegelijkheid is nodig om gezond en zonder klachten te kunnen functioneren. Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij de bewegingen van en in het lichaam worden onderzocht. Het is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit de embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie.

’Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen’ 

Dr. Still (grondlegger Osteopathie)

Anamnese

Aan het onderzoek gaat een anamnese (vraaggesprek) vooraf. Hiervoor wordt uitgebreid de tijd genomen, omdat deze informatie belangrijk is voor de ontstaansgeschiedenis van uw klacht en om een mogelijk verband met andere klachten te leggen. Gevraagd wordt naar klachten, maar ook naar uw ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Zo wordt er geprobeerd te achterhalen welk weefsel bij u de klachten veroorzaakt. Voor aanvang van de eerste behandeling kan u het anamnese formulier (vragenlijst) invullen.

Onderzoek

Na de anamnese volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek. De osteopaat zal met haar handen voelen en onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Bewegingsverlies zorgt ervoor dat weefsels niet in optimale conditie zijn en sneller tot klachten kunnen leiden. Bij dit osteopatische onderzoek wordt uw gehele lichaam betrokken. Bewegingen en de eventuele stoornissen daarvan zijn terug te vinden in het hele lichaam. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld.

Behandeling

Met overwegend zachte handgrepen maakt de osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk. Hierbij wordt het lichaam geoptimaliseerd, daarnaast krijgt u gerichte adviezen, in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf verder kan herstellen. De behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar, maar met een tussenpose van 1 tot 6 weken.

“Find it, fix it, leave it”

Dr. Still (grondlegger Osteopathie)